Balanceren

Top ↑

Caravanbanden balanceren

Helaas is het balanceren van wielen in de caravanwereld nog niet zo vanzelfsprekend. Er zijn fabrikanten en dealers die de kwalijke kant van niet gebalanceerde wielen onderkennen en een nieuwe caravan voor aflevering op dat punt checken, er zijn er gelukkig ook die dit bij elke onderhoudsbeurt doen, maar alertheid van de caravanbezitter blijft nodig.

Een niet gebalanceerd wiel kan heftige trillingen veroorzaken. Zo heftig, dat schade (scheurvorming) aan onderstel en/of opbouw niet ondenkbaar is…

Ventielen

Top ↑

Caravanbanden ventielenEr zijn ‘normale’ banden, zgn. re-inforced (versterkte) banden en banden met de aanduiding ‘C’. Dat laatste staat voor Commercial. Banden die worden toegepast onder bestelauto’s. Ze combineren een hoge ‘load-index’ met wat stuggere rijeigenschappen. Deze zijn ideaal voor caravans, omdat ze over het algemeen ook zorgen voor een stabieler weggedrag. Toch is het verstandig om niet een ‘te zware’ band te kiezen met een veel te groot draagvermogen.

Vooral sinds de C-band gemeengoed is geworden bij caravans zouden gewone rubber ventielen eigenlijk niet meer toegepast moeten worden. Bovendien is de (meer)prijs zodanig, dat een versterkt rubber of metalen ventiel eigenlijk standaard op een caravan hoort te zitten. Gewone rubberen ventielen passen formeel gezien alleen bij banden waarvan de geadviseerde spanning (ook tijdens het rijden!) niet boven 4,5 bar uitkomt.

Repareren – Reservewiel of spuitbus?

Top ↑

Caravanbanden reserveMet een anti-lek middel in een spuitbus kun je een lekke band repareren en zo’n setje is een stuk lichter in gewicht dan een reservewiel. In de praktijk heb je een leeglopende band tijdens het rijden echter veelal pas in de gaten als het te laat is.

Die band is domweg al aan flarden, als je tot stilstand bent gekomen. Komt bij, dat een anti-lekmiddel voor fikse onbalans in een wiel zorgt. Bovendien melden bedrijven, die zich met de inzameling van afgedankte banden bezighouden, er extra werk aan te hebben.

Spanning

Top ↑

CaravanbandenspanningHet spanningsadvies van banden wordt altijd gegeven in koude toestand. In een warme band loopt de spanning op; een half bar is normaal. Controleer de bandspanning dus voor je op reis gaat. De alom toegepaste C-banden moeten vrijwel altijd minstens 4,5 bar hebben.

Als vaststaat dat die banden eigenlijk te ‘zwaar’ zijn voor jouw caravan, dan kun je de spanning iets verlagen. Meer dan een half bar verlagen, zal bijdragen aan het veercomfort van de caravan, maar komt doorgaans niet ten goede aan de stabiliteit (rijeigenschappen).

Welke band?

Top ↑

Caravanbanden welke?Gelukkig is de tijd dat fabrikanten (te) lichte banden onder caravans monteerden voorbij. Toch mag je er (nog) niet van uit gaan dat de toegepaste banden goed zijn afgestemd op het maximaal toelaatbare gewicht van jouw caravan. Vraag de dealer, als vervanging door bijvoorbeeld ouderdom noodzakelijk is geworden, daarom of hij banden monteert wel passen bij het (beladen) gewicht van de caravan.

In de praktijk komt het nog maar al te vaak voor dat een caravan van bijvoorbeeld 1.300 kilo op banden wordt gezet, die bijna 2 ton kunnen dragen. Zulke banden dragen niks meer bij aan de (noodzakelijke) vering. Sterker, ze laten de caravan bijna stuiterend over de weg gaan!

Uitdrogen

Top ↑

Caravanbanden uitdrogenDroogtescheurtjes zijn een teken van veroudering. Volgens de branche-organisatie VACO hoeft dat – zeker bij een C-band – nog geen reden voor ongerustheid te zijn, maar wie een lange reis voor de boeg heeft, doet er goed aan juist dan toch tot vervanging over te gaan.

Een band kan er overigens na de winterstallingsperiode nog goed uit zien. Droogtescheurtjes openbaren zich echter pas na enkele kilometers rijden. Check de banden daarna dus nogmaals!

Mover

Top ↑

Caravanbanden moverEr wordt wel gedacht dat een mover schade aan een band kan aanrichten. En wie de krachten van de aandrijfrollen op het rubber wel eens van dichtbij heeft gadegeslagen, zou geneigd kunnen zijn dit voor waarheid aan te nemen.

Het loopvlak van een band kan evenwel heel wat verdragen en wij hebben tot nu toe dan ook geen bewijzen gevonden dat een mover een reële bedreiging voor banden is.

Platte kant

Top ↑

Caravanbanden platte kantAls een caravan lang stil heeft gestaan, is er kans dat er een zogenaamde ‘platte kant’ op de banden zit. Op zich kan dat geen kwaad, als de band warm is gereden verdwijnt die plek vanzelf.

Wil je die platte kant voorkomen, pomp de banden voor de winter dan extra hard (± 0,5 bar) op. Nog beter: laat de caravan dan gedurende die periode ‘opgebokt’ (met de wielen los van de grond) staan.

Plaats de steunen onder het chassis, dat is ook beter voor de asrubbers.

Leeftijd

Top ↑

Leeftijd caravanbandenLeeftijd caravanbanden en verzekeringspolissen

Al vele jaren is er discussie over het tijdstip van vervanging van banden van recreatievoertuigen (met name caravans). Immers, bij deze voertuigen is vaak niet de profieldiepte van de banden aanleiding voor vervanging, maar de veroudering. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijk gewicht ten opzichte van het draagvermogen van de banden en staat het voertuig vaak langdurig stil.

Polissen caravanverzekeringen

Recent heeft VACO de polissen van een aantal caravanverzekeringen beoordeeld op hetgeen zij specifiek over banden hebben vastgelegd. Uit de resultaten blijkt dat de inhoud van deze polissen sterk uiteenlopen. Van het verplicht vervangen van banden ouder dan zes jaar (FBTO) tot de verplichting tot voldoende zorg/onderhoud. Klik hier voor de inhoud van de betreffende polissen ten aanzien van het onderdeel banden.

Overigens wordt aan een Tempo 100-ontheffing (geldig in Duitsland) de voorwaarde gesteld dat de banden van de caravan of aanhanger niet ouder zijn dan 6 jaar.

Juiste wijze van opslag

VACO benadrukt dat het werkelijke verouderingsproces van banden met name beïnvloed wordt door de wijze van opslag en het gebruik; te weten blootstelling aan ozon-inwerking, UV-straling en hoge(re) temperaturen. Wanneer banden onder goede omstandigheden (koel, donker en droog) worden opgeslagen, zal dit een zeer beperkte invloed hebben op de veroudering.

VACO Advies

Gezien bovenstaande adviseert VACO bij het bepalen van het moment van vervanging, de montagedatum te prevaleren boven de productiedatum. Immers, de banden- en wielenbranche is zich terdege bewust dat banden droog, koel en donker dienen te worden opgeslagen en doet dat dan ook.

In vervolg daarop adviseert VACO de weggebruikers hun caravanbanden vanaf 6 jaar na montagedatum jaarlijks te laten controleren door een bandenspecialist en na 10 jaar preventief te vervangen. Dit betekent dat de weggebruiker de factuur van de aanschaf van de banden moet bewaren. Indien nodig kan hij/zij op een later moment aantonen (en bewijzen) wat de  montagedatum van de banden is geweest en dat hij/zij daarmee voldaan heeft aan de verplichting voor voldoende zorg/onderhoud.